Marathi Vakprachar | मराठी भाषेतील वाक्प्रचार व त्यांचा अर्थ, आपल्या दैनंदिन वापरातील मराठी वाक्प्रचार

Marathi Vakprachar
Marathi Vakprachar

'अ' पासून सुरु होणारे वाक्प्रचार
✓ अग्निदिव्य करणे - कठीण कसोटीला उतरणे

अटकेपार झेंडा लावणे - फार मोठा पराक्रम गाजवणे

अर्धचंद्र देणे - हकालपट्टी करणे

अत्तराचे दिवे लावणे - भरपूर उधळपट्टी करणे

अन्नास जागणे - उपकाराची आठवण ठेवणे

'आ' पासून सुरु होणारे वाक्प्रचार
आकाश ठेंगणे होणे - अतिशय आनंद होणे

आगीत तेल ओतणे - भांडण विकोपाला जाईल असे कृत्य करणे

आभाळ कोसळणे - फार मोठे संकट येणे

आकाशाला गवसणी घालणे - आवाक्याबाहेरची गोष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे

आकांडतांडव करणे - रागाने आदळआपट करणे

Post a Comment

आपला अभिप्राय (Comment) येथे नोंदवा. आपल्या अभिप्रायांचे स्वागतच आहे...*

थोडे नवीन जरा जुने