घ्या गरुडझेप [Garudzep] – आत्मविश्वास वाढविणारा लेख…

Share :

Ghya Garudzep – Ghya Garudzep is a Motivational Story in Marathi Language. Read this story once to boost your confidence.

Garudzep

Ghya Garudzep – मित्रांनो गरुड हा त्याच्या बळासाठी, त्याच्या प्रभावी शिकार पद्धतीसाठी ओळखला जातो. मात्र त्याचा त्याग, हाल-अपेष्टा यांबद्दल फारच थोड्या लोकांना माहिती असेल.

आजच्या या लेखात आपण गरुड या पक्ष्याविषयी अशा काही गोष्टी जाणून घेणार आहोत कि, ज्या कदाचित आपल्याला माहितीही नसतील. तसेच आपण गरुडाच्या आयुष्यापासून काय प्रेरणा घेऊ शकतो, हेदेखील आपण आजच्या या लेखात बघणार आहोत.

घ्या गरुडझेप [Garudzep]
घ्या गरुडझेप [Garudzep]

त्याला “पक्ष्यांचा राजा” [King of birds] असे म्हटले जाते. त्याची चोच इतकी धारदार असते की कोणत्याही वस्तूचे क्षणात दोन तुकडे. त्याची नजर इतकी तीक्ष्ण असते की, दुरुनही आपले सावज अगदी सहजपणे हेरता येईल.

त्याच्या पंखात इतके बळ असते की, ढगांच्याही वर झेप घेण्याची क्षमता. त्याच्या पायांच्या नखामध्ये इतकी ताकद असते की, अगदी हरीण जरी असेल तरी अलगदपणे त्याला उचलून घेऊन जाईल.

सर्वसाधारणपणे गरुडाचे आयुष्य हे 70 ते 80 वर्ष असल्याचे मानले जाते. मात्र ज्यावेळी गरुड चाळीशीत प्रवेश करतो, त्यावेळी त्याचे पंख जे ढगांच्याही वर झेप घेण्याची क्षमता ठेवत होते, ते पंख झडायला सुरुवात होते.

ज्या धारदार चोचीच्या बळावर कुठल्याही वस्तूचे क्षणार्धात दोन तुकडे करण्याची कुवत गरुड बाळगून असतो, ती चोच देखील बोथट होण्यास सुरुवात होते. ज्या नखांमध्ये लांडग्यांसारखे प्राणी अलगदपणे उचलून आणण्याची क्षमता होती, ते नखं देखील आता झडायला सुरुवात होते.


यामुळे गरुडाला पहिल्यासारखी शिकार करता येत नाही. शिकार न करता आयते मेलेले जनावरं, पशु-पक्षी यांना आपले अन्न बनविल मग तो गरुड कसला?
गरुड उपाशी राहतो, परंतु असे स्वतः शिकार न केलेले आयते अन्न तो ग्रहण करत नाही. मात्र जास्त दिवस अन्न न मिळाल्यामुळे तो थकतो. अगदीच केव्हाही प्राण जाईल, अशी त्याची अवस्था होते.
मग गरुड एके दिवशी आपली सर्व शक्ती पणाला लावून उंचच उंच उडत एका डोंगरावर जातो. ज्याठिकाणी कोणीही नाही, अशा ठिकाणी तो राहतो.
मग सर्वात पहिले तो आपल्या बोथट चोचीने आपले झडत चाललेली पिसे उपटून टाकतो. त्याच चोचीने तो आपले नखं देखील उपटून टाकतो. हे करताना त्याला असह्य अशा वेदना होत असतात.

मात्र तो हे सर्व सहन करतो. डोंगरावरील एका खडकावर तो आपली चोचदेखील आपटून आपटून तोडून टाकतो. रक्तबंबाळ अवस्थेत तो तसाच एकटा, असह्य त्या डोंगरावर ऋषितुल्य जीवन जगतो. याकाळात त्याला शिकार करता येत नसल्याने त्याला उपाशी राहण्याशिवाय किंवा मिळेल ते खाण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उपलब्ध नसतो.

Garudzep
Garudzep

दिवसामागून दिवस गेल्यावर आता गरुडाला जुन्या चोचीच्या जागी नवीन चोच येऊ लागते की जी पहिल्या चोची पेक्षाही अधिक धारदार असते. स्वतः च्या चोचीने उपटून टाकलेल्या पंखांच्या जागी नवीन पंख येऊ लागतात, ज्यांच्यात आता ढगांच्याही वर अगदी सहजपणे झेप घेण्याची क्षमता आलेली असते.

जुन्या झालेल्या नखांच्या जागी तीक्ष्ण व धारदार नखं परत पालवी फुटल्याप्रमाणे येतात. पुन्हा त्या नखात लांडग्याचीसुद्धा शिकार सहजतेने करण्याची क्षमता उत्पन्न होते.

मग त्यावेळी गरुड आकाशात पुर्ण क्षमतेने झेप घेतो व ढगांच्याही वर भ्रमण करतो. यालाच आपल्या भाषेत “गरुडझेप” म्हणतात.

Ghya Garudzep - Marathi Lekh
Ghya Garudzep – Marathi Lekh

आता गरुडाच्या अंगी पहिल्यापेक्षाही अधिक बळ आलेले असते. आता तो आपल्या धारदार चोचीच्या बळावर कोणत्याही गोष्टीचे क्षणार्धात दोन तुकडे करू शकतो. आपल्या मजबूत पंखांच्या जोरावर तो अवकाशात झेप घेऊ शकतो. आपल्या धारदार नखांनी शिकारसुद्धा करू शकतो.


हालअपेष्टा सहन करून त्याच्यात आता पूर्वीपेक्षाही अधिक बळ आलेले असते. आता तो सज्ज होतो नवीन शिकार अगदी सहजतेने करण्यासाठी…

आपण घ्यावा असा बोध/प्रेरणा

दैनंदिन जीवनात मार्गक्रमण करत असताना आपल्याला कधी कधी अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागते की ज्यामुळे आपण घाबरून जातो. अशा वेळी काय करावे हे आपल्याला समजत नाही. आपली देखील अवस्था तशीच होते जशी गरुडाची झालेली असते.

ज्याप्रमाणे गरुडाचे पंख, चोच, नखं त्याला साथ देत नाहीत त्याचप्रमाणे आपल्याला आपले नशीब, आपले नातेवाईक, मित्र किंवा इतर व्यक्ती कठीण प्रसंगात साथ देत नाहीत.

कधी कधी आपला प्रेमभंग होतो, कधी कधी आपल्याला एखाद्या परीक्षेत यश मिळत नाही किंवा आपल्याला आपल्या Business मध्ये तोटा होतो. मग अशावेळी आपल्याला असे वाटते कि, बस्स ! आता संपले सगळे.
मग अशावेळी काय करावे?
याच उत्तर अतिशय सोपे आहे. अशावेळी आपल्याला देखील गरुडाप्रमाणे “तपश्चर्या” करायची आहे. मात्र हि तपश्चर्या आपल्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची असेल.

ज्याप्रमाणे गरुड आपल्यावर आलेल्या संकटाला अतिशय शांतपणे सामोरे जातो, त्याचप्रमाणे आपल्याला शांतपणे आलेल्या संकटांचा सामना करावयाचा आहे. यश निश्चितच एके दिवशी आपल्या पायाशी लोळण घेईल.

तर मित्रांनो, आपण वाचत होतात घ्या गरुडझेप [Ghya Garudzep] मराठी लेख. हा लेख वाचल्यावर निश्चितच आपल्याला आत्मविश्वासात भर पडली असेल.

आता आपणही कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी सज्ज असाल. जर आपल्याला हा लेख आवडला तर आपल्या मित्र-मैत्रीणींना जरूर शेअर करा.

आत्मविश्वासाने युक्त असे दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी वेळोवेळी आमच्या www.netmarathi.com या वेबसाईटला भेट द्या.

Netmarathi आता टेलीग्रामवर देखील उपलब्ध आहे. आमचं चॅनेल (@Netmarathi) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Share :

Leave a Comment