Contact us

आपल्याला कोणत्याही संदर्भात काहीही शंका किंवा काही तक्रार असेल तर आपण खालील फॉर्म भरून देऊन थेट आमच्याशी संपर्क साधू शकता. आम्ही लवकरात लवकर त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करू.

त्यासाठीच्या अतिशय सोप्या स्टेप्स खालीलप्रमाणे

  1. पहिल्या कॉलममध्ये आपण आपले नाव लिहा.
  2. दुसऱ्या कॉलममध्ये आपण आपला ईमेल पत्ता (Email ID) लिहा. लक्षात घ्या, आम्ही तुमच्या शंकांचे निराकरण व त्याचे उत्तर तुमच्या Email वर पाठवणार असल्यामुळे आपला Email अतिशय काळजीपूर्वक लिहा.
  3. आता तिसऱ्या कॉलममध्ये आपण आपली काय शंका आहे, ते अगदी सविस्तर लिहा. आम्ही त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करून आपल्याला आपल्या Email वर (जो आपण येथे नमूद केला आहे) त्यांचे उत्तर पाठवू.

धन्यवाद...! 🙏

आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी खालील फॉर्म भरा.